06 21 84 38 45 info@thedutchwave.eu

Aluminium schaarste

Op dit moment wordt The Dutch Wave geconfronteerde met sterke prijsverhogingen dit als gevolg van schaarste in aluminium op de wereldmarkt. Tekorten aan grondstoffen speelt de aluminiumfabrikanten ook de komende maanden parten. Samen (leverancier, The Dutch Wave en u als opdrachtgever) zullen we moeten kijken naar een oplossing, maar de schaarste zal er in de komende maanden voor zorgen dat niet alle boten op tijd gerealiseerd kunnen worden. Zeker tot na de bouwvak zullen de problemen ernstig zijn en kunnen verstoringen in de planning niet voorkomen worden. Hiervoor vragen we bij voorbaat uw begrip.